Medlemskap Svenska samfundet för konstitutionell rätt är institutionell medlem av International Association of Constitutional Law.

Som medlem av det svenska samfundet har du flera fördelar i förhållande till International Association of Constitutional Law (IACL), som till exempel en lägre registreringsavgift när du anmäler dig till Världskongressen som äger rum vart fjärde år, möjligheter att delta i evenemang som anordnas mellan världskongresserna, samt delta i IACLs interna arbete. 


Svenska samfundet för konstitutionell rätt

Kontakta oss

Anna.jonsson_cornell@jur.uu.se

Juridiska institutionen

Box 512 751 20 Uppsala 

Uppsala universitet 

Besöksadress: Trädgårdsgatan 20

018-471 7661