OM SAMFUNDET

Svenska samfundet för konstitutionell rätt är en ideell förening som verkar för att främja forskning och undervisning i konstitutionell rätt. Samfundet verkar för att stimulera nationella, regionala och internationella samarbeten mellan forskare inom konstitutionell rätt.

Svenska samfundet för konstitutionell rätt är medlem av International Association of Constitutional Law. 

Samfundet har en styrelse. Dess ordförande är Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.  Övriga medlemmar är professor Joakim Nergelius, Justitierådet Thomas Bull och docenten Caroline Taube.